การประชุมการประชาสัมพันธ์การเติมน้ำใต้ดินของชุมชนต้นแบบ “โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี”

การประชุมการประชาสัมพันธ์การเติมน้ำใต้ดินของชุมชนต้นแบบ “โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี”

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ เดินทางจัดการประชุมการประชาสัมพันธ์การเติมน้ำใต้ดินของชุมชนต้นแบบ “โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี” เป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลสำเร็จการเติมน้ำใต้ดินของชุมชนต้นแบบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การเติมน้ำใต้ดินระหว่างหน่วยงานต่างๆ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนกร สุริยธนธร กำนันตำบลนนทรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท ปราจีนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่