ติดต่อสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร/แฟ็กซ์ 043-202700
ภายใน 50481, 50482 Khon Kaen University (KKU), Thailand, 40002 Tel. & Fax.+66-43-202700
footer